Klubová výstava vítězů Německých ovčáků

Výstavní poplatky

Výstavní poplatky:

 

členové ČKNO/nečlenové ČKNO

 

I. uzávěrka: za I. psa 400,-Kč/600,- Kč

za II. psa 200,-Kč/400,- Kč

 

II. uzávěrka: za I. psa 500,- Kč/800,- Kč

za II. psa 300,- Kč/600,- Kč

 

veteráni 300,- Kč

 

chovatelské skupiny - zdarma

 

- zúčastněným veteránům se výstavní poplatek vrátí po vyhlášení výsledků třídy veteránů – POPLATEK ZA VETERÁNY JE TŘEBA UHRADIT SAMOSTATNĚ

 

Inzerce v katalogu:

 

chovatelé ostatní

 

1. strana A5 1.000,- Kč/2.000,- Kč

 

možnost umístění prodejních stánků – 2.000 Kč

 

Uzávěrky přihlášek:

 

I. uzávěrka 11. 7. 2012

II. uzávěrka 27. 7. 2012

 

Veškeré poplatky uhraďte na účet číslo:

12 84 92 23 69 / 0800

Česká spořitelna, a. s.

název účtu: ČKS ZKO 525 Polička

 

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození ve formátu DDMMRRRR.

Do zprávy pro příjemce uvádějte jména psů s chov. stanicí, za které je poplatek placen

 

Přihlášky čitelně vyplněné s dokladem o zaplacení výstavního poplatku, s potvrzením o členství v ČKNO a s kopii PP zasílejte na níže uvedenou adresu.

 

Příjem přihlášek nebude potvrzován. Pozdě došlé přihlášky a přihlášky bez potvrzení platby nebudou přijaty. Dodatky v katalogu jsou nepřípustné.

V případě neúčasti vystavovatele na výstavě z jakýchkoliv důvodů se výstavní poplatky nevracejí. Stejně tak se poplatky nevracejí při nekonání výstavy z vyšší moci nebo veterinárního opatření. V těchto případech budou výstavní poplatky použity na likvidaci připravované výstavy.

 

 

Ladislav Havlík

Družstevní 454

572 01 Polička

tel. 605825433

 l.havlik@seznam.cz

www.zko-policka.websnadno.cz

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode