Klubová výstava vítězů Německých ovčáků

Propozice KVV NO 2012

Propozice KVV 2012

 

Klubová výstava vítězů je pořádána dle výstavního řádu Českého klubu německého ovčáka a ČMKU.

 

Ve třídě dospívajících a ve třídě pracovní musí mít všichni jedinci zapsán výsledek RTG DKK.

 

Tituly:

  • KLUBOVÝ VÍTĚZ ( pes – fena)
  • VÝBĚROVÁ TŘÍDA VA (CZ)
  • CAC, res. CAC, BOB
  • VÍTĚZ TŘÍDY DOSPÍVAJÍCÍCH
  • VÍTĚZ TŘÍDY MLADÝCH
  • NEJLEPŠÍ VETERÁN
  • NEJLEPŠÍ VÝKON ( psa a feny) PŘI ZKOUŠCE POVAHY (výsledek bude vyhlášen při vyhlášení výsledků tříd pracovních – jedinec musí výstavu dokončit)

 

Na výstavě může být ve třídě pracovních zadáno čekatelství Českého šampiona CAC (CZ).

 

Známka výborná může být zadána pouze jedinci, který mimo kvalitního exteriéru má složenou zkoušku z výkonu I. stupně (ZVV, SchH/VPG, IPO), RTG max. 2. stupně a uspěl při zkoušce povahy. Zvláště kvalitním jedincům, pocházejících z kvalitních rodičů a splňujících podmínky pro zadání známky ,,výborný‘‘, může být zadána ,,výběrová třída VA(CZ)‘‘. Při opakovaném zařazení do třídy ,,VA‘‘ musí mít pes o jednu zkoušku více než při prvním zadání a fena musí mít platnou bonitaci.

 

Do skupiny VA zvířat může být zařazen pouze jedinec, který splnil zkoušku povahy na známku VÝRAZNÝ nebo DOBRÝ. Známka DOSTATEČNÝ zařazuje jedince na konec zvířat hodnocených známkou výborný.

 

Zkouška povahy:

 

Na zkoušku povahy nastupuje pes pouze na hladkém řetízkovém stahovacím obojku.

 

Na pokyn rozhodčího jde psovod se psem na vodítku k úkrytu. 15 kroků před úkrytem u označeného místa psovod psa uvolní z vodítka a dále pokračuje se psem na volno u nohy (přidržování psa za obojek je povoleno). Když je psovod asi 5 kroků před úkrytem, vystoupí z něj pomocník – figurant a psovoda zepředu napadne. Zápas mezi psovodem a figurantem není povolen. Pes musí figuranta okamžitě napadnout a pevně uchopit ochranný rukáv. Přitom dostane pes od figuranta dvě rány měkkým obuškem. Povoleny jsou údery na stehna, boky a krajinu zátylku. Povzbuzování psa slovy je povoleno. Na pokyn rozhodčího ukončí figurant útok. Pes musí sám nebo na povel pustit. V případě selhání psa musí rozhodčí zkoušku odvahy a bojovnosti ukončit. Po tomto přepadu drží psovod psa za obojek. Figurant utíká v přímém směru a hrozí. Po padesáti krocích za ním psovod vysílá psa a sám zůstává stát na místě. Rozhodčí dá pokyn figurantovi k obratu, když je pes vzdálen asi 30 kroků. Figurant běží proti psovi, nápadně mu hrozí a snaží se ho zahnat, ale neudeří ho. Když pes uchopí, musí pomocník, po krátkém pokusu vymanit se, odpor zastavit (dále je neklást). Potom ho pes sám nebo na povel pustí. Jestliže pes pustí, zůstává psovod ještě asi půl minuty tiše stát, aniž by nějak působil na psa. Na pokyn rozhodčího se má pak psovod rychlým krokem přiblížit ke psu a figurantovi a psa odvést. Se svým psem odchází psovod z místa na vodítku. Pouští-li pes při přepadu a při pokusu o útěk sám (bez povelu psovoda nebo na rozkaz) dostává hodnocení ,,pouští‘‘. Není-li tomu tak, třeba jen v jednom případě, poznamenává se ,,nepouští‘‘. Poznámka nemá vliv na celkový výsledek.

 

Výsledek zkoušky povahy (odvahy a bojovnosti) se vyjádří slovy: VÝRAZNÝ, DOBRÝ, DOSTATEČNÝ, NEDOSTATEČNÝ.

 

Výsledek ,,NEDOSTATEČNÝ‘‘ vylučuje z účasti na statickém posouzení.

 

TITUL NEJLEPŠÍ VÝKON při zkoušce povahy obdrží pes a fena, kteří dokončí výstavu, tzn, účastní se i hodnocení exteriéru.

 

Lhostejnost k výstřelu se provádí ve třídě mladých, dospívajících a pracovní!

 

Zkouška lhostejnosti k výstřelům se provádí nejméně dvěma výstřely z poplašné pistole ráže 6 mm ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes stojí na volném vodítku, při výstřelech má zachovat klid.

 

Chovatelské skupiny:

 

Chovatelská skupina je tvořena nejméně 3 jedinci jedné chovatelské stanice ze dvou různých vrhů, tj. nejméně 2 otců nebo 2 matek, kteří jsou na této výstavě předvedeni a obdrželi nejméně známku ,,dobrý‘‘. Chovatelská skupina je posuzována podle následujících kritérií: jednotnost, s ohledem na pokud možno co nejvíce různých rodičů a s ohledem na kvalitu jednotlivých zvířat. Je-li předvedeno více chovatelských skupin, následuje určení pořadí.

 

Odchovy po plemenících:

 

Budou předvedeny přihlášené odchovy po plemenících, kteří mají nejméně 5 potomků prezentovaných při přejímce na této výstavě, jejichž účast ve skupině odchovu plemeníka je povinná.

 

Všeobecná ustanovení:

 

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Každý vystavovatel je zodpovědný za svého psa a své chování a své věci. Importovaní jedinci musí být zapsáni v české plemenné knize. Volné pobíhání psů je zakázáno. Pokud není v těchto propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČKNO a ČMKU. Podpisem přihlášky se účastník zavazuje dodržovat ustanovení propozic a pokynů pořadatele výstavy.

 

Veterinární podmínky:

 

Při přejímce psa bude vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, inf. hepatitidě a leptospiróze v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok.

Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.

Rozdělení tříd:

třida dorostu I. 6 – 9 měsíců

třída dorostu II. 9 – 12 měsíců

třída mladých 12 – 18 měsíců

třída dospívajících 18 – 24 měsíců

třída pracovních nad 24 měsíců

třída veteránů nad 8 let

 

Podle platných ustanovení výstavního řádu Českého klubu německého ovčáka a ČMKU musí jedinec dosáhnout požadovaného stáří pro příslušnou třídu jeden den před konáním výstavy tj. 10. 8. 2012.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode